Incursions bibliogràfiques (2)

Un nou camí d’exploració en les petjades documentals sobre el marc que ens ocupa ens porta a referir-nos a les publicacions periòdiques i a les editorials que s’endisen de manera regular i monogràfica en el terreny de l’arquitectura i les seves múltiples ramificacions. Aquí exposem un llistat més o menys exhaustiu de les que ens resulten geogràficament més properes:

Revista 2G
Editorial Gustavo Gili, SL
Rosselló 87-89
08029 Barcelona – España
Tel. (+34) 93 322 81 61
info@ggili.com / http://www.ggili.com

Publicació d’una de les editorials decanes del gènere, apareix per primer cop l’any 1997. Estructura els seus números a partir d’anàlisis monogràfics al voltant del treball d’un arquitecte o estudi d’arquitectura contemporani, plasmat des de diversos punts de vista textuals i gràfics. La publicació es complementa amb articles històrics sobre clàssics de l’arquitectura.

Quaderns d’arquitectura i urbanisme
Servei de publicacions del COAC
Plaça Nova 5
08002 Barcelona
Tel. +34 93 552 08 47
quaderns@coac.cat / pcoac@coac.net

Publicació oficial del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, destaca per la transversalitat de les matèries que tracta (el títol de la publicació ja és orientatiu sobre els passos oberts entre arquitectura i urbanisme) així com la presència d’articles en nombroses llengües (català, castellà, anglès i francès fonamentalment), que en remarquen el caràcter internacional

On Diseño Barcelona
Roger de Llúria, 116 ppal 1ª
08037 Barcelona
T/+34 935 052 540
     F/+34 935 052 549
ondiseno@ondiseno.com

La publicació més veterana en aquest terreny (va aparèixer l’any 1978) aporta reflexions sobre els camps de l’arquitectura, el disseny industrial i l’interiorisme, analitzant amb detall projectes específics i centrant-se per tant en la vessant més pràctica i funcional d’aquestes disciplines. La seva versió online funciona com una bitàcora en permanent actualització.

Revista Scalae
Scalae + Centre d’Enllaç AE BCN
Ramón Turró 85, bx 2, 08005 Barcelona
T.: 0034 93 485 35 05    F.: 0034 93 485 26 19  (www.scalae.net)

Scalae es presenta com un projecte híbrid en què hi conflueixen un laboratori d’idees, una editorial i un fons de documentació. Com a editorial, publica plecs monogràfics sobre la majoria d’arquitectes rellevants de l’àrea iberoamericana i en la seva versió online es complementa amb un servei de podcast amb càpsules monogràfiques de format radiofònic.

 

Arkinetia (publicació web d’arquitectura)
http://arkinetia.com/contacto/

Arkinetia es desplega com una bitàcora d’anàlisi de projectes arquitectònics específics tant a nivell nacional com internacional, així com de novetats en el camp dels recursos tècnics (materials, aplicacions informàtiques de disseny, etc)en què la cura per la documentació gràfica i la qualitat visual n’és una de les prioritats. Una publicació exclusivament online en què es reforça la informació visual per damunt de les consideracions discursives.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: