Incursions bibliogràfiques

Les reflexions sobre el so i l’espai, sigui a través de maridatges conjunts o en aventures particulars, ocupen una bona part de la bibliografia del pensament contemporani. Des de textos considerats “canònics” fins a agoserats manifestos i exploracions híbrides, la lletra impresa que es preocupa sobre aquestes qüestions no és pas escassa. Aquest arxiu es nodreix en bona mesura d’aquestes referències, i amb motiu d’això, vol que el lector també pugui fer-ho. A continuació, doncs, s’ofereix un llistat de treballs documentals al respecte. No serà el darrer, ja que en d’altres formats i orientacions es troben també nombroses i útils projeccions en relació a la creació sonora i l’arquitectura. Aquest és doncs el primer capítol de la història:

Chion, M:   El sonido, Barcelona, 1999, Paidós ed.

Dorfles, G:  Imágenes interpuestas, Madrid, 1989, Espasa-Calpe.
López Cano, R:  Música plurifocal: conciertos de ciudades, México DF, 1997, JGH Editores.
Schneider, M:  El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas, Madrid, 1998, Siruela.
Daumal, F:  Arquitectura Acústica 1 – Poètica, Barcelona, 1998, Edicions UPC.
Arquitectura Acústica 2 – Disseny, Barcelona, 1998, Edicions UPC.
Quignard, P:  La haine de la musique, París, 1996, Gallimard.
Despins, J-P: La música y el cerebro, Barcelona, 2001, Gedisa.
Bonastre, F: Música y parámetros de especulación, Madrid, 1977, Alpuerto.
Cage, J: Silencio, Madrid, 2002, Árdora.
Satie, E: Memorias de un amnésico y otros escritos, Madrid, 1994, Árdora.
Attali, J: Ruidos – ensayo sobre la economía política de la música, València, 1977, Ruedo Ibérico.
Cuscó, J-Soler, J: Tiempo y música, Barcelona, 1999, Boileau.
Storr, A: La música y la mente, Barcelona, 2002, Paidós ed.
DDAA:  Física de l’estètica – Noves fronteres de la ciència, l’art i el pensament, Barcelona, 2006, KrTu.
Toop, D: Ocean of sound, París, 2000, Kargo.
Barber, Ll: La ciudad y sus ecos, Málaga, 1996, Gramáticas del agua.
Chion, M:  Le promeneur écoutant, París, 1993, Plume.
Russolo, L:  L’art des bruits, Lausanne, 1975, L’Age d’Homme.
Chion, M: El arte de los sonidos fijados (trad. Carmen Pardo), Cuenca,  2002, Taller de ediciones – fac. Bellas Artes.
DDAA: Sociología de la música, inclòs a Papers – revista de sociologia, núm. 29, Barcelona, 1983, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
DDAA: Acción paralela nº 2, El Escorial, 1995, Acción Paralela.
Paes, R. E: Phonomaton – as novas músicas no início do Séc. XXI, Lisboa, 2001, Huguin Editories.
DDAA: Musiques d’aujourd’hui, Limoges, 1993, Consel Général de La Creuse.


Comments are disabled.

%d bloggers like this: