Monthly Archives: January 2011

Incursions bibliogràfiques (2)

Un nou camí d’exploració en les petjades documentals sobre el marc que ens ocupa ens porta a referir-nos a les publicacions periòdiques i a les editorials que s’endisen de manera regular i monogràfica en el terreny de l’arquitectura i les seves múltiples ramificacions. Aquí exposem un llistat més o menys exhaustiu de les que ens resulten geogràficament més properes:

Revista 2G
Editorial Gustavo Gili, SL
Rosselló 87-89
08029 Barcelona – España
Tel. (+34) 93 322 81 61
info@ggili.com / http://www.ggili.com

Publicació d’una de les editorials decanes del gènere, apareix per primer cop l’any 1997. Estructura els seus números a partir d’anàlisis monogràfics al voltant del treball d’un arquitecte o estudi d’arquitectura contemporani, plasmat des de diversos punts de vista textuals i gràfics. La publicació es complementa amb articles històrics sobre clàssics de l’arquitectura.

Quaderns d’arquitectura i urbanisme
Servei de publicacions del COAC
Plaça Nova 5
08002 Barcelona
Tel. +34 93 552 08 47
quaderns@coac.cat / pcoac@coac.net

Publicació oficial del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, destaca per la transversalitat de les matèries que tracta (el títol de la publicació ja és orientatiu sobre els passos oberts entre arquitectura i urbanisme) així com la presència d’articles en nombroses llengües (català, castellà, anglès i francès fonamentalment), que en remarquen el caràcter internacional

On Diseño Barcelona
Roger de Llúria, 116 ppal 1ª
08037 Barcelona
T/+34 935 052 540
     F/+34 935 052 549
ondiseno@ondiseno.com

La publicació més veterana en aquest terreny (va aparèixer l’any 1978) aporta reflexions sobre els camps de l’arquitectura, el disseny industrial i l’interiorisme, analitzant amb detall projectes específics i centrant-se per tant en la vessant més pràctica i funcional d’aquestes disciplines. La seva versió online funciona com una bitàcora en permanent actualització.

Revista Scalae
Scalae + Centre d’Enllaç AE BCN
Ramón Turró 85, bx 2, 08005 Barcelona
T.: 0034 93 485 35 05    F.: 0034 93 485 26 19  (www.scalae.net)

Scalae es presenta com un projecte híbrid en què hi conflueixen un laboratori d’idees, una editorial i un fons de documentació. Com a editorial, publica plecs monogràfics sobre la majoria d’arquitectes rellevants de l’àrea iberoamericana i en la seva versió online es complementa amb un servei de podcast amb càpsules monogràfiques de format radiofònic.

 

Arkinetia (publicació web d’arquitectura)
http://arkinetia.com/contacto/

Arkinetia es desplega com una bitàcora d’anàlisi de projectes arquitectònics específics tant a nivell nacional com internacional, així com de novetats en el camp dels recursos tècnics (materials, aplicacions informàtiques de disseny, etc)en què la cura per la documentació gràfica i la qualitat visual n’és una de les prioritats. Una publicació exclusivament online en què es reforça la informació visual per damunt de les consideracions discursives.


Incursions bibliogràfiques

Les reflexions sobre el so i l’espai, sigui a través de maridatges conjunts o en aventures particulars, ocupen una bona part de la bibliografia del pensament contemporani. Des de textos considerats “canònics” fins a agoserats manifestos i exploracions híbrides, la lletra impresa que es preocupa sobre aquestes qüestions no és pas escassa. Aquest arxiu es nodreix en bona mesura d’aquestes referències, i amb motiu d’això, vol que el lector també pugui fer-ho. A continuació, doncs, s’ofereix un llistat de treballs documentals al respecte. No serà el darrer, ja que en d’altres formats i orientacions es troben també nombroses i útils projeccions en relació a la creació sonora i l’arquitectura. Aquest és doncs el primer capítol de la història:

Chion, M:   El sonido, Barcelona, 1999, Paidós ed.

Dorfles, G:  Imágenes interpuestas, Madrid, 1989, Espasa-Calpe.
López Cano, R:  Música plurifocal: conciertos de ciudades, México DF, 1997, JGH Editores.
Schneider, M:  El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas, Madrid, 1998, Siruela.
Daumal, F:  Arquitectura Acústica 1 – Poètica, Barcelona, 1998, Edicions UPC.
Arquitectura Acústica 2 – Disseny, Barcelona, 1998, Edicions UPC.
Quignard, P:  La haine de la musique, París, 1996, Gallimard.
Despins, J-P: La música y el cerebro, Barcelona, 2001, Gedisa.
Bonastre, F: Música y parámetros de especulación, Madrid, 1977, Alpuerto.
Cage, J: Silencio, Madrid, 2002, Árdora.
Satie, E: Memorias de un amnésico y otros escritos, Madrid, 1994, Árdora.
Attali, J: Ruidos – ensayo sobre la economía política de la música, València, 1977, Ruedo Ibérico.
Cuscó, J-Soler, J: Tiempo y música, Barcelona, 1999, Boileau.
Storr, A: La música y la mente, Barcelona, 2002, Paidós ed.
DDAA:  Física de l’estètica – Noves fronteres de la ciència, l’art i el pensament, Barcelona, 2006, KrTu.
Toop, D: Ocean of sound, París, 2000, Kargo.
Barber, Ll: La ciudad y sus ecos, Málaga, 1996, Gramáticas del agua.
Chion, M:  Le promeneur écoutant, París, 1993, Plume.
Russolo, L:  L’art des bruits, Lausanne, 1975, L’Age d’Homme.
Chion, M: El arte de los sonidos fijados (trad. Carmen Pardo), Cuenca,  2002, Taller de ediciones – fac. Bellas Artes.
DDAA: Sociología de la música, inclòs a Papers – revista de sociologia, núm. 29, Barcelona, 1983, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
DDAA: Acción paralela nº 2, El Escorial, 1995, Acción Paralela.
Paes, R. E: Phonomaton – as novas músicas no início do Séc. XXI, Lisboa, 2001, Huguin Editories.
DDAA: Musiques d’aujourd’hui, Limoges, 1993, Consel Général de La Creuse.