Sobre aquest arxiu

Domus. Habitar el so. O les múltiples confluències entre temps i espai.

Aquest és un projecte llargament acaronat per Gràcia Territori Sonor, donat que les relacions -riques, complexes i no sempre convenientment analitzades- entre la creació sonora i l’espai han donat lloc en el decurs de la història a múltiples discursos i pràctiques d’innegable interès, moltes de les quals són avui en dia encara vigents o bé han donat lloc a derivacions igualment notables. Una d’aquestes relacions, potser la més prolífica històricament i de la que se’n tenen més testimonis artístics i documentals és la que es produeix entre la música o l’art sonor i l’arquitectura. Des dels estudis renaixentistes sobre les proporcions, aplicables tant al camp arquitectònic com al musical, fins al correlat històric que uneix les nocions de “música d’amoblament” i “música ambient” (gestades per Erik Satie i Brian Eno respectivament), passant per les repercussions derivades del treball conjunt d’artistes com Xennakis i Le Corbusier, les línies d’interpel·lació i de diàleg entre els dos camps no han fet més que multiplicar-se i generar debats i reflexions estimulants, les conclusions de les quals, des de la perspectiva de Gràcia Territori Sonor, mereixen ser degudament documentades i consultables.

L’objectiu d’aquest treball documental és establir un arxiu rigurós, ampli i raonat de tots els processos de conceptualització que, en el decurs de la història, s’han produït al voltant de les relacions entre l’art sonor i l’arquitectura, atenent al fet de que, finalment, es tracten de consideracions derivades d’un debat molt més ampli com és el de les relacions entre l’espai i el temps lligats a l’ambit de la percepció humana i l’evolució de la civilització i la cultura. Vivint com vivim en un context en què l’arquitectura i l’urbanisme, donat el creixement de les grans ciutats, genera nombrosos reptes relatius a la forma d’habitar i fer més habitable aquest context, les eines conceptuals que proporcionen els elements que integraran aquest arxiu permeten oferir espais de debat i aproximacions al fet des d’una òptica en què el discurs i la pràctica artística ofereixen com un camp de respostes de gran validesa. Per altra banda, aquest arxiu vol ser també una plataforma per a difondre els projectes i dispositius (textuals, de recerca o de creació) que, des de Gràcia Territori Sonor, es duen a terme per a aprofondir en aquest marc d’interrelacions.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: